Ανάμειξη των γονέων στη δράση και τα κοινά του σχολείου

Συντάκτης andri 02/06/2018 0 Σχόλια

 

 

Πώς μπορεί αυτό να συμβάλει στην ενδυνάμωση του έργου του σχολείου και στην καλύτερη σχολική εμπειρία του παιδιού;

 

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι από τα σημαντικότερα κλειδιά που έχουν οι ενήλικες στα χέρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να αισθανθούν ασφάλεια στο περιβάλλον του σχολείου, να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις, να αυξήσουν τα κίνητρά τους για μάθηση και να έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η ανάμειξη των γονέων στα κοινά δρώμενα του σχολείου και η συμμετοχή τους σε διάφορους τύπους σχολικών δραστηριοτήτων  συνδέεται άμεσα με την καλύτερη σχολική επίδοση των παιδιών τους.

 

Διαχρονικές έρευνες έχουν διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ αυξημένου επιπέδου γονικής συμμετοχής και μεγαλύτερης σχολικής επιτυχίας των παιδιών. Συνεπώς, η εμπλοκή των γονέων στις δράσεις του σχολείου (Σύνδεσμος Γονέων, εθελοντικές δράσεις, κτλ.) είναι ένας σημαντικός τρόπος για να κατανοήσει το παιδί πως η σχολική ζωή είναι συνδεδεμένη με την οικογενειακή ζωή.

 

Στις μέρες μας οι περισσότεροι γονείς έχουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, κάτι το οποίο τους αποτρέπει από το να ασχοληθούν ενεργά σε δράσεις του σχολείου, έστω και εάν οι δράσεις αυτές είναι πολύ αραιές. Είναι σημαντικό, έστω και περιστασιακά, οι γονείς να εμπλέκονται σε δράσεις του σχολείου, παρά το φόρτο εργασίας τους, διότι τα οφέλη μιας τέτοιας εμπλοκής για τα παιδιά, τους ίδιους τους γονείς και για το σχολείο είναι πολλά.

 

Μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τους ανθρώπους που περιβάλλουν καθημερινά το παιδί του στο σχολείο, τα ενδιαφέροντά τους και τους προβληματισμούς τους.


Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ο γονιός του νοιάζεται για τη ζωή του μέσα στο σχολείο. Το σημείο είναι καίριας σημασίας. Εάν το παιδί αισθανθεί και κατανοήσει το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο στη ζωή του και στη ζωή των γονέων του, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να νιώσει ευκολότερα το σχολείο σαν ένα δεύτερο σπίτι του, αφού θα εισπράττει το έντονο ενδιαφέρον του γονέα για τα κοινά δρώμενα του σχολείου.


Γνωρίζει τους φίλους και τους συμμαθητές του παιδιού, αλλά και άλλους γονείς με τους οποίους, πιθανόν, να έχουν τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα με αυτόν. Η καλή σχέση που θα αναπτυχθεί με τα άτομα αυτά θα βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν μια πιο ουσιαστική σχέση με τους φίλους και συμμαθητές του παιδιού τους, αλλά και με τους γονείς τους.


Στηρίζει ένα από τα σημαντικότερα περιβάλλοντα στο οποίο εμπλέκεται το παιδί του καθημερινά και ταυτόχρονα συμμετέχει ενεργά για κάποιες καταστάσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον (π.χ. δώρα Χριστουγέννων στους άπορους μαθητές).


Δίνει στο παιδί του τη δυνατότητα να μάθει ότι ο ενεργός ρόλος σε κοινές δράσεις φέρνει θετικά αποτελέσματα, αφού μέσα από τις κοινές δράσεις μαθαίνουμε να βοηθάμε, να στηρίζουμε και να αποφασίζουμε για θέματα που μας αφορούν άμεσα.


Δημιουργείται μια καλή σχέση μεταξύ του προσωπικού του σχολείου και των γονέων. Αυτό βοηθά το παιδί να κατανοήσει πως η συνεργασία με τους άλλους είναι σημαντική δεξιότητα και χρειάζεται σε όλους τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Συνεπώς, η εμπλοκή των γονέων στα κοινά του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί τους, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να προσφέρει στο παιδί, αφού μέσα από την εμπλοκή αυτή μπορεί να κατανοήσει πως το σχολείο και η οικογένεια συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό.

 

Γράφει η Παντελίνα Σωτικοπούλου

Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος

Ειδ. Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια

 

Αφήστε Σχόλιο