ΔΕΠΥ: Πρακτικές συμβουλές για γονείς

Συντάκτης andri 07/06/2018 0 Σχόλια

 

 

Ένας χρήσιμος οδηγός με συμβουλές για γονείς παιδιών που παρουσιάζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα. 

 

 • Οι δύο γονείς είναι σημαντικό να ακολουθείτε σταθερή και κοινή πορεία διαχείρισης.

 • Θέστε σαφή και σταθερά όρια και κανόνες στο περιβάλλον του σπιτιού.

 • Ο χώρος μελέτης είναι σημαντικό να είναι συγκεκριμένος, μεγάλος και αφαιρετικός.

 • Στο γραφείο τοποθετείται μόνο ένα μάθημα τη φορά και μόνο τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα.

 • Ξεκινήστε με τα μαθήματα που απαιτούν απομνημόνευση.

 • Η μελέτη στο σπίτι είναι σημαντικό να είναι οργανωμένη και με αρκετά διαλείμματα (ο χρόνος μελέτης είναι σημαντικό να σπάζει με αρκετά διαλείμματα).

 • Δίνετε ανατροφοδότηση στο παιδί συχνά και άμεσα.

 • Εστιάστε στην επιθυμητή συμπεριφορά που θέλετε να αυξήσετε, όχι στην ανεπιθύμητη. Δώστε προσοχή σε κατάλληλη συμπεριφορά του παιδιού και αγνοήστε ακατάλληλη (μη επικίνδυνη) συμπεριφορά του παιδιού.

 • Επιβραβεύστε τη συγκεκριμένη λειτουργική συμπεριφορά άμεσα.

 • Οι συνέπειες είναι σημαντικό να διατυπώνονται σε ήρεμο τόνο φωνής, να είναι άμεσες και κατανοητές προς στο παιδί.

 • Προσαρμόστε τις απαιτήσεις σας στις δυνατότητες του παιδιού.

 •  Δώστε στο παιδί σας απλές οδηγίες. Στα μικρότερα παιδιά δώστε μια οδηγία τη φορά και ποτέ με ερωτηματικό τρόπο.

 • Προσφέρετε σταθερό ωράριο ύπνου και διατροφής.

 • Προωθείστε το παιδί σε εξωσχολικές δραστηριότητες (κολύμπι, στίβο).

 • Ενισχύστε τα παιχνίδια με παζλ, λέγκο και άλλες δραστηριότητες που ασκούν την συγκέντρωση της προσοχής.

 • Αναθέστε του υπευθυνότητες στο σπίτι (καθάρισμα δωματίου, στρώσιμο κρεβατιού).

 • Το δωμάτιο του παιδιού είναι σημαντικό να είναι οργανωμένο με συγκεκριμένες θέσεις για τα αντικείμενα.

 • Οργανώστε το παιδί σας μέσω της ύπαρξης πίνακα ανακοινώσεων μέσα στο δωμάτιο, όπου τοποθετούνται σημαντικά χαρτιά ή υπενθυμίσεις δραστηριοτήτων.

 • Η επιλογή των ρούχων και η  προετοιμασία της τσάντας από το προηγούμενο βράδυ αποτελούν ασκήσεις υπευθυνότητας και οργάνωσης για το παιδί.

 • Ασκήσεις προσανατολισμού και κατευθύνσεων στο χώρο, όπου δραστηριοποιείται το παιδί και γενίκευση των ασκήσεων σε άγνωστα περιβάλλοντα είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της οπτικοχωρικής του αντίληψης.

 • Χρησιμοποιείστε κάρτα αυτοδιαχείρισης της συμπεριφοράς (σχολείο-σπίτι).

 • Τα παιδί είναι καλό να μαθαίνει τα μαθήματα με σχεδιαγράμματα και μοιρασμένα σε ενότητες. Τα μεγάλα κείμενα είναι καλό να μάθει να τα διαβάζει τμηματικά υπογραμμίζοντας τα κύρια σημεία.

 • Ασκήσεις απομαγνητοφώνησης κειμένων είναι πολύ καλές για την ενίσχυση της οπτικής και ακουστικής μνήμης και συγκέντρωσης.

 • Κάντε χρήση της επανάληψης.

 • Ενίσχυση του παιδιού για χρήση της αυτοδιόρθωσης.

 • Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να χρησιμοποιείτε παιχνίδια που βοηθούν στην απομνημόνευση και σειροθέτηση.

 

Γράφει η Μηλίτσα Δημητρίου

Εγγεγραμμένη,  Σχολικός / Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος 

 

 

Αφήστε Σχόλιο