Επικοινωνία μεταξύ Γονέα και Εκπαιδευτικού

Συντάκτης andri 25/10/2016 0 Σχόλια

 


 

  • Ποια είναι τα βασικά συστατικά για μια καλή συνεργασία;
  • Πώς μπορούν οι γονείς να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία;


Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες στην ενδυνάμωση των παιδιών, τόσο σε συναισθηματικό, όσο και μαθησιακό επίπεδο. Έρευνες στο χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης δείχνουν πως μέσα από την υγιή συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και είναι πιο χαρούμενα στο σχολικό περιβάλλον, έχουν  αυξημένα κίνητρα για μάθηση, έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και εκφράζουν ευκολότερα τα συναισθήματά τους.


Βασικά συστατικά μιας καλή συνεργασίας
Τα βασικά συστατικά επιτυχίας σε κάθε διαπροσωπική σχέση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, η από κοινού λήψη αποφάσεων και η προθυμία να γίνουν υποχωρήσεις εάν χρειαστεί. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη σχέση μεταξύ γονέα – εκπαιδευτικού, είναι ότι οι δύο πλευρές καλούνται να συνεργαστούν σε ένα "επαγγελματικό" πλαίσιο, ακόμα κι αν δεν ταιριάζουν ως προσωπικότητες, με στόχο την επιτυχή συναισθηματική και μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται καταρχήν να υπάρξει αμοιβαία διάθεση και προθυμία για συνεργασία.

Πώς μπορούν οι γονείς να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία; 
Αναγνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υπό τη φροντίδα τους καθημερινά 15-25 παιδιά, οι γονείς μπορούν να διευκολύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία χωρίς να γίνονται υπερβολικοί, προσεγγίζοντας τον εκπαιδευτικό με ευγένεια και υιοθετώντας τις πιο κάτω στάσεις και συμπεριφορές:

· Ακούγοντας τις απόψεις που έχει σχηματίσει ο εκπαιδευτικός για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του παιδιού,
  χωρίς αρνητισμό και προκαταλήψεις

· Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανακοινώσεις που στέλνει ο εκπαιδευτικός στο σπίτι και να είναι συνεπής σε αυτές

· Διατηρώντας συχνή επαφή με τον εκπαιδευτικό

· Δείχνοντας εμπιστοσύνη στη δουλειά του, χωρίς να παρεμβαίνουν στο ρόλο του

· Μιλώντας με σεβασμό στο παιδί τους για τον εκπαιδευτικό

· Ενημερώνοντας τον εκπαιδευτικό για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στο παιδί
  (π.χ. θέματα υγείας,  μαθησιακές δυσκολίες, σημαντικά γεγονότα στην οικογένεια κ.ά.)

· Δείχνοντας προθυμία να συνεργαστούν μαζί του για την εξεύρεση λύσεων σε πιθανές δυσκολίες του παιδιού

· Συμμετέχοντας σε συναντήσεις του Συνδέσμου Γονέων, εάν υπάρχει χρόνος
           
Όσον αφορά στο τι χρειάζεται να ρωτούν οι γονείς τους εκπαιδευτικούς χωρίς να γίνονται φορτικοί, αρχικά μπορούν να επικεντρωθούν στη γενική εικόνα που έχει σχηματίσει ο εκπαιδευτικός για το παιδί τους. Ακολούθως, μπορούν να του θέσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, από τις οποίες θα αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για όλους τους τομείς της ζωής του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Οι 4 βασικότεροι τομείς ανάπτυξης που χρειάζεται να εστιάσουν οι γονείς είναι οι ακόλουθοι:   

Συμπεριφορά: Πώς είναι η συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο; Είναι ευγενικό με τους δασκάλους, με τους συμμαθητές και το βοηθητικό προσωπικό; Έχει οποιαδήποτε ακραία συμπεριφορά; Χτυπάει άλλα παιδιά; Έχει παρατηρηθεί κάτι άλλο ανησυχητικό;

Κοινωνικοποίηση: Πώς αλληλεπιδρά με τα άλλα παιδιά; Έχει φίλους; Εντάσσεται εύκολα στην ομάδα; Με ποια παιδιά παίζει περισσότερο; Θέλει να είναι αρχηγός ή ακολουθεί τα υπόλοιπα παιδιά χωρίς να εκφέρει άποψη; Υπάρχει κάποιο παιδί με το οποίο έρχεται συχνά σε ρήξη;
Μαθησιακή ανταπόκριση: Συμβαδίζει με το επίπεδο της τάξης; Παρακολουθεί / Συμμετέχει στο μάθημα; Σε ποια μαθήματα τα πηγαίνει καλύτερα και πού δυσκολεύεται; Εργάζεται σκληρά; Είναι πρόθυμο; Πώς μπορεί ο γονιός να το ενδυναμώσει μαθησιακά; Εάν δυσκολεύεται το παιδί με τη μελέτη στο σπίτι, μπορεί να ζητήσει πιθανές εισηγήσεις από τον εκπαιδευτικό.

Συναισθηματική κατάσταση: Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημα του παιδιού στο σχολείο; Τι το ικανοποιεί ιδιαίτερα; Τι του προκαλεί λύπη; Φαίνεται να το προβληματίζει κάτι; Παραπονιέται για κάτι; Κλαίει συχνά;


Από την Παντελίνα Σωτικοπούλου, Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος, Εκπαιδ. Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια
 

Αφήστε Σχόλιο