Ισορροπία μεταξύ καριέρας και γονεϊκότητας

Συντάκτης andri 13/01/2017 0 Σχόλια

 

 

Πώς επιτυγχάνεται χωρίς ενοχές;

Η ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, είναι ένα πολυδιάστατο και σύνθετο φαινόμενο, για το οποίο δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός (Greenhaus, H.J, et al, 2000). Ο Greenhaus και οι συνεργάτες του, ορίζουν την ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, ως «το κατά πόσον το άτομο ασκεί ισόρροπα τους ρόλους του, όσον αφορά την εργασία και την οικογένειά του, καθώς και το κατά πόσον αντλεί την ανάλογη ικανοποίηση από αυτούς».

 

Υποστηρίζουν επίσης, ότι για να διαπιστωθεί το κατά πόσον έχει επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας, θα πρέπει να εξετάσουμε τις ακόλουθες  τρεις παραμέτρους:

α) τη χρονική εξισορρόπηση, η οποία αναφέρεται στην ισόρροπη κατανομή του χρόνου, κατά την ταυτόχρονη άσκηση των ρόλων στην εργασία και στην οικογένεια

β) την ισόρροπη συμμετοχή, η οποία αναφέρεται στη συναισθηματική επένδυση, κατά την ταυτόχρονη άσκηση των ρόλων στην εργασία και στην οικογένεια και

γ) την ισόρροπη ικανοποίηση, η οποία αναφέρεται στην άντληση ίσης ικανοποίησης από την ταυτόχρονη άσκηση των ρόλων στην εργασία και στην οικογένεια.

 

Μερικές φορές, οι απαιτήσεις της εργασιακής και της οικογενειακής ζωής, έρχονται αντιμέτωπες. Η παραπάνω σύγκρουση μπορεί να ορισθεί ως το άγχος που προκαλείται από την πίεση, την οποία ασκούν οι ασυμβίβαστες απαιτήσεις της εργασιακής και της οικογενειακής ζωής (Carlson, S.D., at al, 2000). Η σύγκρουση αυτή μπορεί να έχει δύο μορφές:

1) έμφαση στην καριέρα εις βάρος της οικογένειας. Παρασυρόμενοι από τους ρυθμούς της εργασίας, την προώθηση της καριέρας και την προσπάθεια του ατόμου να αντεπεξέλθει στους γοργούς ρυθμούς απαιτήσεων και ανταγωνισμού στην εργασία, θυσιάζει την προσωπική του ζωή. Το χρόνο που αφιέρωνε στην  οικογένειά του, στους φίλους του και χρόνο σε δραστηριότητες που του προσφέρουν ικανοποίηση και πληρότητα.

2) έμφαση στην οικογενειακή ζωή σε βάρος της καριέρας. Όπου το άτομο αφιερώνεται στη φροντίδα της οικογένειας, στην ανατροφή των παιδιών και στις ευθύνες του νοικοκυριού και του σπιτιού.

 

Η σύγκρουση, σε οποιαδήποτε μορφή μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, θεωρείται παράγοντας άγχους σε ατομικό επίπεδο και συνεπάγεται μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις για το άτομο. Σύμφωνα με τους Rose, S., et al (2007) η σύγκρουση εργασιακής και προσωπικής ζωής, συνδέεται με ένα πλήθος δεικτών κακής υγείας και μειωμένης ευεξίας, όπως: η επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, η μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή, υψηλότερα επίπεδα άγχους, υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, μείωση της φυσικής άσκησης, μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων αλκοολισμού, υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, μείωση της όρεξης και υπερκόπωση.

 

Το άτομο για να μπορέσει να συνδυάσει την καριέρα και την οικογένεια χωρίς ενοχές, θα πρέπει αρχικά να αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Η εργασία και η οικογένεια, είναι δύο τομείς της ζωής που αλληλοσυνδέονται και ο χρόνος μοιράζεται ανάμεσα σε αυτούς. Επομένως, ως δεύτερο και σημαντικότερο βήμα, είναι η ρύθμιση των προτεραιοτήτων του ατόμου με βάση τις ανάγκες του. Το κάθε άτομο είναι διαφορετικό και ξεχωριστό με διαφορετικές ανάγκες και θέλω. Για αυτό το λόγο, το κάθε άτομο πρέπει να είναι ειλικρινές με τον εαυτό του για το τι το κάνει ευτυχισμένο, έτσι ώστε να αποφύγει όλους τους προαναφερθέντες κίνδυνους για την ψυχική και σωματική του υγεία και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικό, βασισμένο στην καριέρα του, στην οικογένειά του και στις δραστηριότητες που το γεμίζουν, όπως η άσκηση, η κοινωνικοποίηση με φίλους ή να παρακολουθεί τους αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.

 

Συνοπτικά, η ισορροπία για το κάθε άτομο είναι διαφορετική και εξατομικευμένη. Μόνο μακριά από κοινωνικές προκαταλήψεις, πιέσεις και άγχος θα μπορέσει το άτομο να οργανώσει τη ζωή του, με βάση τις ανάγκες του και να έχει ισορροπία στη ζωή του. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να προσφέρει συναισθηματικά και πρακτικά σε κάθε τομέα της ζωής του με αφοσίωση και δημιουργικότητα.

 

Γράφει η Πολίνα Νικοδήμου

BSc, Msc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

 

Αφήστε Σχόλιο