Μαθησιακές Δυσκολίες: Τι είναι και πώς μπορώ να τις εντοπίσω στο παιδί μου;

Συντάκτης andri 14/02/2018 0 Σχόλια

 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες ανησυχούν πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς. «Τι είναι; Πώς μπορούμε να τις εντοπίσουμε; Ποιος είναι ο ειδικός επιστήμονας που μπορεί να βοηθήσει;». Είναι μερικές μόνο ερωτήσεις που ακούγονται συχνά από γονείς.

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας ευρύτερος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών που σχετίζονται με την ανάγνωση, την κατανόηση κειμένου, την γραφή, την συλλογιστική και την μαθηματική σκέψη, χωρίς αυτές οι δυσκολίες να οφείλονται σε τύφλωση, κώφωση, νοητική υστέρηση ή άλλου είδους αναπηρία.

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στις δυσκολίες που έχουν τα άτομα με φυσιολογική ή ανώτερη νοημοσύνη κατά την πρόσληψη και την επεξεργασία πληροφοριών. Οι δυσκολίες αυτές είναι δυνατόν να επηρεάζουν ένα πολύ μικρό έως και ένα αρκετά μεγάλο φάσμα των ικανοτήτων του ατόμου. Οι πιο κάτω Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, μπορεί να εμφανίζονται μόνες τους σε ένα παιδί ή και σε συνδυασμό. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μπορεί να έχουν διαφορετική ένταση σε κάθε παιδί.

 

Στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM 5, οι Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ. Δ.) ταξινομούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή της Ανάγνωσης

 • Ανάγνωση αργή, με δισταγμό, χωρίς ροή, συχνά συλλαβισμός

 • Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την ανάγνωση

 • Ελλιπής κατανόηση του κειμένου

 • Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης

 • Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την γραφή

 • Πολλά ορθογραφικά λάθη

 • Κακογραφία, μουτζούρες, απουσία σημείων στίξης, κατάργηση των διαστημάτων

 • Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή των Μαθηματικών

 • Δυσκολία στην αναγνώριση των μαθηματικών συμβόλων (+, -, x)

 • Δυσκολία στην αντιγραφή αριθμών, πράξεων, δυσκολία στην χρήση «κρατούμενων»

 • Δυσκολία στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού

 • Δυσκολία στην κατανόηση μαθηματικών προβλημάτων

 

Αξίζει να αναφερθεί πως τόσο οι γονείς, όσο και οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να εντοπίσουν κάποιες από τις πιο πάνω δυσκολίες στην καθημερινή μελέτη ενός παιδιού. Σε περίπτωση που κάποια από τα συμπτώματα αυτά παραμένουν και συνεχίζουν να δυσκολεύουν το παιδί στην μάθηση του, καλό θα ήταν οι γονείς/κηδεμόνες να ζητήσουν την διερεύνηση των δυσκολιών αυτών από έναν Εγγεγραμμένο Σχολικό ή/και Κλινικό Ψυχολόγο. Έπειτα από μια ολιστική αξιολόγηση που θα κάνει ο επαγγελματίας, θα εντοπίσει εάν οι δυσκολίες αυτές εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και θα συστήσει τις κατάλληλες πρακτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις για βελτίωση των αναγκών του παιδιού.

 

Γράφει η Παντελίνα Σωτικοπούλου

Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος, Ειδ. Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια

 

Αφήστε Σχόλιο