5+1 βήματα για τη δημιουργία κανόνων στο σπίτι για τα παιδιά

Συντάκτης andri 08/04/2018 0 Σχόλια

 

 

Η ύπαρξη κανόνων στο σπίτι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής των ορίων που βοηθά στην υγιή ψυχική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω της εφαρμογής των κανόνων στο σπίτι, τα παιδιά νιώθουν σταθερότητα και ασφάλεια για την καθημερινότητα τους. Οι κανόνες μπορεί να αφορούν: τη συμπεριφορά,  τις κοινωνικές δεξιότητες, τη μαθησιακή ανάπτυξη, την υγιεινή και την διατροφή.

 

5+1 βήματα για τη δημιουργία κανόνων στο σπίτι για τα παιδιά

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία κανόνων στο σπίτι αλλά και τα συστατικά που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των κανόνων είναι:

  • Ο αριθμός των κανόνων είναι καλό να μην υπερβαίνει τους πέντε έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να τους θυμούνται.

  • Τα παιδιά είναι σημαντικό να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων για να ενισχύει η αίσθηση της συνεργασίας. Είναι σημαντικό, τα παιδιά να συμμετέχουν στην δημιουργία των κανόνων στο σπίτι.

  • Οι κανόνες είναι σημαντικό να είναι απλοί, σύντομοι και θετικά διατυπωμένοι για να περιγράφουν την αναμενόμενη συμπεριφορά. Σε μικρότερα παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει την δεξιότητα της ανάγνωσης, μπορούν να παρουσιαστούν εικονογραφημένοι κανόνες.

  • Οι κανόνες είναι σημαντικό να είναι σε εμφανές σημείο στο σπίτι για να τους βλέπουν εύκολα τα παιδιά (μπορεί να χρησιμεύσει για την συνεχή υπενθύμιση τους από τους γονείς).

  • Οι γονείς είναι σημαντικό να επενδύσουν χρόνο στην ενεργό μοντελοποίηση και τη διδασκαλία των κανόνων.

 

Οι δύο γονείς είναι σημαντικό να ακολουθούν κοινή πορεία στη διαδικασία τήρησης κανόνων στο σπίτι.
 

Για παιδιά που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τους κανόνες στο σπίτι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης θα ήταν πολύ βοηθητικό. Αν οι γονείς αντιμετωπίζουν  δυσκολίες στην τήρηση των κανόνων μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιο ειδικό για περισσότερες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές συγκεκριμένα για τη δική τους οικογένεια.

 

Γράφει η Μηλίτσα Δημητρίου, Εγγεγραμμένη,  Σχολικός / Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος 

 

Αφήστε Σχόλιο