Ποιος είναι ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου;

Συντάκτης andri 09/04/2018 0 Σχόλια

 

 

Ο ρόλος ενός σχολικού ψυχολόγου έχει άμεση σχέση με τους μαθητές, γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα ενός σχολείου. Πιο κάτω δίνεται αναλυτικότερα η συνεργασία που έχει ο σχολικός ψυχολόγος με τους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Επιπλέον, φαίνεται πόσο σημαντική είναι η συμβολή και ο ρόλος του όσον αφορά τον μαθητή.

 

Συνεργασία με μαθητές:

 • Συμβουλευτική, υποστηρικτική διδασκαλία και καθοδήγηση σε μαθητές με συναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά θέματα.

 • Προάγει τη συνολική σχολική επίτευξη των μαθητών μέσω της αξιολόγησης των συστημάτων υποστήριξης και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της μάθησης. Με βάση αυτό, προτείνει τις καλύτερες στρατηγικές διδασκαλίας για τη βελτίωση της.

 • Οργανώνει και διεξάγει προγράμματα προαγωγής της διαφορετικότητας ατόμων.

 • Προάγει την ευημερία και την ανθεκτικότητα των μαθητών μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης σε δεξιότητες ζωής όπως δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης θυμού, δεξιότητες αυτορρύθμισης, δεξιότητες ορθολογικής σκέψης, υγιών συναισθημάτων και συμπεριφορών.
   

Συνεργασία με γονείς

 • Υποστηρίζει και επεκτείνει μέσω σχετικών προγραμμάτων την κοινωνική, συναισθηματική και συμπεριφορική υγεία των μαθητών εντός και εκτός σχολείου.

 • Εντοπίζει και αντιμετωπίζει μαθησιακές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυσκολίες οι οποίες παρεμποδίζουν τη σχολική επιτυχία

 • Παρέχει αξιολόγηση και συνεργάζεται στο πλαίσιο πολυεπιστημονικής ομάδας ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά που χρειάζονται πιο εντατικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

 • Διεξάγει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών, συνεργατικά ή και ξεχωριστά.

 • Παραπέμπει σε εξωτερικές υπηρεσίες σε περίπτωση παροχής πιο εντατικών υπηρεσιών και συμβάλλει ενεργητικά στο συντονισμό των κοινοτικών υπηρεσιών που δέχεται ο μαθητής.

 

Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς

 • Εντοπίζει και παρέχει λύσεις σε εμπόδια που προκύπτουν κατά την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας.

 • Εκπαιδεύει τους μαθητές στη χρήση μεθόδων αυτό-αξιολόγησης, αυτό-ενίσχυσης και αυτό-διαχείρισης.

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί ακαδημαϊκές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.

 • Σχεδιάζει και παραδίδει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε κάθε μαθητή για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής και κοινωνικό-συναισθηματικής του προόδου.

 • Συντελεί αποφασιστικά στη δημιουργία θετικού και σωστού κλίματος τάξης.

 • Κινητοποιεί τους μαθητές για περισσότερη και πιο δημιουργική εμπλοκή στη μάθηση.

 

Σε συνεργασία με τους διευθυντές

 • Συλλέγει και αναλύει δεδομένα που σχετίζονται με ακαδημαϊκά αποτελέσματα, σχολική βελτίωση/πρόοδο και ηθικά/δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τους μαθητές.

 • Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης σε σχολικό επίπεδο για τη διατήρηση ενός θετικού, ορθολογικού κλίματος μάθησης.

 • Προάγει σχολικές πολιτικές και πρακτικές που διασφαλίζουν την κοινωνικό-συναισθηματική ασφάλεια όλων των μαθητών (π.χ. προγράμματα για την πρόληψη της σχολικής βίας, του εκφοβισμού).

 • Ανταποκρίνεται σε συνθήκες κρίσης, διδάσκοντας σε όλους την παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών, παρέχοντας οδηγίες και στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους κοινοτικούς φορείς.

 • Σχεδιάζει, υλοποιεί και προάγει τη συνεργασία για την εφαρμογή μιας ευρείας πολιτικής προαγωγής της κοινωνικό-συναισθηματικής ψυχικής υγείας στην κοινότητα μέσω προγραμματισμού σε τρία επίπεδα, μέσω εκπαίδευσης, έρευνας, και άμεσης παροχής υπηρεσιών.

 

Γράφει η Νικολέττα Πιτσιλλίδου

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, με εξειδίκευση σε θέματα Παιδιών και Εφήβων

 

Αφήστε Σχόλιο