Πόσο συναισθηματικά κοντά είμαι με το παιδί μου;

Συντάκτης andri 15/05/2018 0 Σχόλια

 

 

Tα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερη συζήτηση, όσον αφορά τη χρησιμότητα της συναισθηματικής αγωγής (ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης – EQ) και την εισαγωγή αυτής πρωτίστως στο σπίτι και κατ’ επέκταση στα σχολεία. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. 

 

Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει από τη σπουδαιότητα που έχει η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, παράλληλα με τη νοητική τους ανάπτυξη. Οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για τη μελλοντική εξέλιξη, του παιδιού σε ενήλικα, αφού καθίστανται απαραίτητες στη σύγχρονη κοινωνία.

 

Πολλοί γονείς ασπάζονται μια «ανάμικτη» φιλοσοφία για τα συναισθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η στάση τους να διαφέρει σε κάθε διαφορετική συναισθηματική κατάσταση.  Αρκετοί γονείς ρωτάνε εάν ‘‘είναι εντάξει να νιώθει το παιδί μου λύπη, θυμό ή απογοήτευση’’. 

 

Κάποιοι γονείς, για παράδειγμα, πιστεύουν πως η περιστασιακή λύπη δεν αποτελεί πρόβλημα ενώ η έκφραση θυμού θεωρείται επικίνδυνη ή και απαράδεκτη. Άλλοι γονείς μπορεί να επαινούν και να προωθούν τις εκφράσεις θυμού ως μια συμπεριφορά διεκδίκησης εκ μέρους του παιδιού, αλλά δεν εκτιμούν εκφράσεις λύπης και φόβου, συναισθήματα τα οποία γι’ αυτούς συμβολίζουν δειλία, αδυναμία ή παιδιάρισμα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι γονείς έχουν «άλλα μέτρα και άλλα σταθμά» ανάλογα με το φύλο του παιδιού. Για παράδειγμα, υπάρχουν γονείς που επιτρέπουν στα αγόρια να εκφράσουν θυμό και στα κορίτσια λύπη, αλλά όχι το αντίστροφο.

 

Αναφέροντας τη σημαντικότητα ανάπτυξης της συναισθηματικής αγωγής στο σπίτι, είναι επόμενο να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένο είδος διαπαιδαγώγησης έτσι ώστε να εισαγάγουμε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης στη ζωή του παιδιού.  Εφόσον αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό πρότυπο είμαστε προς τα παιδιά μας, έτσι είναι και απαραίτητο να προϋπάρχει μια δική μας αυτοανάλυση.

 

Γράφει η Μικαέλλα Χριστοδούλου, MSc

Κλινική Ψυχολoγία, Θεραπεύτρια Ζεύγους και Οικογένειας

 

Αφήστε Σχόλιο