Πώς το νηπιαγωγείο συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού;

Συντάκτης andri 14/06/2018 0 Σχόλια

 

 

Ο «δρόμος» της κοινωνικοποίησης όλων των ανθρώπων ξεκινά από την στιγμή της γέννησης και διαρκεί ολόκληρη την ζωή. Αποτελεί μια δυναμική λειτουργία, καθώς δεν σταματάει με την ενηλικίωση ενός ατόμου, αλλά πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία που επηρεάζει και καθορίζει διαφορετικά τον καθένα, ανάλογα με τα ερεθίσματα και τα βιώματα που θα συναντήσει.

 

Μετά από τον E. Durkheim αρκετοί ερευνητές επιχείρησαν να ορίσουν την κοινωνικοποίηση ανάλογα με την θεωρητική σκοπιά τους, μια από τις οποίες είναι αυτή του H. Fend, που ορίζει την κοινωνικοποίηση ως «διαδικασία διαμόρφωσης της συμπεριφοράς και ένταξης του ατόμου στην κοινωνία ή σε μια από τις ομάδες της, με την εκμάθηση κανόνων, αξιών, συμβόλων και επικοινωνιακών συστημάτων της κοινωνίας ή της ομάδας» (Κωνσταντίνου, 1997:34).

 

Η πορεία αυτού του δρόμου μπορεί να λάβει διαφορετικές τροχιές! Το παιδί από την γέννηση του μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που είναι διαρκώς εκτεθειμένο σε αμέτρητες και πολύπλευρες επιδράσεις.

 

Τον πιο καθοριστικό ρόλο και βάση της κοινωνικότητας των ατόμων αποτελούν οι γονείς, οι οποίοι διαμορφώνουν και αναπτύσσουν τα στοιχεία της προσωπικότητας ενός παιδιού. Καθώς μεγαλώνει ένα παιδί, ο ρόλος της οικογένειας δεν παύει να είναι σημαντικός, αλλά ταυτόχρονα εντάσσονται και άλλοι παράγοντες κοινωνικοποίησης, όπως είναι και ο παράγοντας σχολείο.

 

Το σχολείο και ειδικότερα το νηπιαγωγείο αποτελεί μια μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στην ζωή του παιδιού, καθώς απομακρύνεται από την οικογενειακή θαλπωρή και καλείται να ενταχθεί και να ενσωματωθεί σε έναν «νέο κόσμο».

 

Πιο συγκεκριμένα, το νηπιαγωγείο με μια σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες, επιδιώκει να βοηθήσει το παιδί από την μια να νιώσει και να γίνει μέλος σε μια νέα ομάδα με την  συναναστροφή με συνομήλικους του, και από την άλλη να γίνει μέλος σε ένα νέο περιβάλλον, που θα έχει την δυνατότητα να κοινωνικοποιηθεί και να αναπτυχθεί ολόπλευρα.

 

Για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών η  εκπαιδευτική διαδικασία δίνει έμφαση στον διαχωρισμό  σε τομείς ανάπτυξης, γιατί κάθε παιδί διαθέτει ξεχωριστό ρυθμό, ικανότητες και επίπεδο εξέλιξης. Σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί σημασία στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση που υφίσταται ένα παιδί στον παιδικό σταθμό με στόχο τον τομέα της προσωπικής και κοινωνικής του ανάπτυξης.

 

Το νηπιαγωγείο παρέχει στο παιδί την ευκαιρία να:

 • εκφράζεται

 • μοιράζεται

 • διεκδικεί

 • λαμβάνει πρωτοβουλίες

 • αναπτύσσει φιλίες

 • αναπτύσσει την ενσυναίσθηση

 • δημιουργεί θετικές σχέσεις και να επικοινωνεί με άλλα παιδιά και με ενήλικες σε ένα καινούριο περιβάλλον

 • συνεργάζεται και να βοηθά άλλα παιδιά όταν το χρειάζονται

 • αλληλεπιδρά μαζί με ομάδα συνομήλικων του με σκοπό την υλοποίηση ενός κοινού στόχου

 • αντιληφθεί και να σέβεται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο καθένας

 • συνειδητοποιεί την δύναμη της συλλογικής προσπάθειας

 • προσαρμόζεται ευκολότερα σε νέα δεδομένα και καταστάσεις

 • νιώθει ανεξαρτησία και αυτάρκεια


Το παιδί εντάσσεται σε ένα καινούριο περιβάλλον όπου έρχεται αντιμέτωπο με νέες αξίες και στάσεις, νέους κανόνες, νέες αντιλήψεις, πρωτόγνωρες διαπροσωπικές σχέσεις και εμπειρίες που θα το οδηγήσουν να διαμορφώσει την προσωπικότητα του και την κοινωνική του ταυτότητα.

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και η σημασία που διαδραματίζει η διαδικασία επιλογής ενός νηπιαγωγείου, που να δημιουργεί και να παρέχει ένα τέτοιο περιβάλλον στα παιδιά, έτσι ώστε να αναπτυχθούν ουσιαστικά και ολόπλευρα

 

Το κάθε νηπιαγωγείο οφείλει να δίνει ιδιαίτερη σημασία και να θεωρεί ως βασική αποστολή του την κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο θα τα προετοιμάσει και θα τους δώσει το έναυσμα να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία!

 

Όπως ένα παιδί ανυπομονεί και λαχταρά να βιώσει καινούριες εμπειρίες, έτσι και εγώ σε αυτή την περίπτωση, με πολλή χαρά και μεγάλη αδημονία, προσμένω γι’ αυτή την καινούρια συνεργασία με την Family Plan. Νιώθω πως ξεκινάει ένα μαγικό, δημιουργικό και ομαδικό ταξίδι, που σκοπό έχει να επικοινωνήσει θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους γονείς.  Ο καθένας μας ξεχωριστά είναι μια σταγόνα, αλλά όλοι μαζί, είμαστε ένας ωκεανός. – Ryunosuke Satoro

 

Γράφει Έλλη Κωνσταντίνου

Νηπιαγωγός με MSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 

& MSc στην Επικοινωνία και  Νέα Δημοσιογραφία

 

Αφήστε Σχόλιο