Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Συντάκτης andri 19/04/2016 0 Σχόλια

 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός ορισμός που αφορά μια σειρά δυσκολιών για τη μάθηση. Μέσα στον ορισμό αυτό εμπίπτουν δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσπραξία, δυσαριθμία, ελλειμματική προσοχή κ.ά.

Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται στις γενικές και στις ειδικές. Το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υστερεί σε συγκεκριμένο τομέα (π.χ. υστερεί στα θεωρητικά μαθήματα αλλά τα πάει καλά στα πρακτικά). Η δυσλεξία ανήκει στην κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

 

Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στους τομείς Ανάγνωση / Γραπτός λόγος και Συμπεριφορά:

 • παραλείπουν ή/και κάνουν αντικαταστάσεις γραμμάτων και λέξεων

 • "καθρεφτική γραφή" όπου τα παιδιά αντιστρέφουν τα γράμματα (π.χ. 3 αντί για ε)

 • ορθογραφικά λάθη που δεν είναι σταθερά

 • οι λέξεις είναι ενωμένες η μία με την άλλη ή τα γράμματα έχουν μεγαλύτερη από το φυσιολογικό απόσταση

 • δυσανάγνωστο κείμενο αφού απουσιάζει η συνοχή και η ροή κατά τη σύνταξή τους

Ανάγνωση:

 • δυσκολίες σε πολυσύλλαβες λέξεις

 • διαβάζουν με δισταγμό και διακεκομμένο ρυθμό

 • διαβάζουν χωρίς νόημα και συλλαβιστά

 • παραλείπουν λέξεις, συλλαβές

 • δεν τηρούν τα σημεία στίξης

 • χάνουν τη σειρά των προτάσεων στο κείμενο

 • αντικατάσταση λέξεων ή/και φωνημάτων

 • δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου

Γραπτός Λόγος / γραφή:

 • παραλείπουν ή/και κάνουν αντικαταστάσεις γραμμάτων και λέξεων

 • "καθρεφτική γραφή" όπου τα παιδιά αντιστρέφουν τα γράμματα (π.χ. 3 αντί για ε)

 • ορθογραφικά λάθη που δεν είναι σταθερά

 • οι λέξεις είναι ενωμένες η μία με την άλλη ή τα γράμματα έχουν μεγαλύτερη από το φυσιολογικό απόσταση

 • δυσανάγνωστο κείμενο αφού απουσιάζει η συνοχή και η ροή κατά τη σύνταξή τους

Συμπεριφορά:

 • δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή

 • παρατηρείται υπερκινητικότητα και δυσκολία συγκέντρωσης και  προσοχής

 • δεν μένουν στο ίδιο θέμα συζήτησης για πολλή ώρα

 • προβλήματα στον  προγραμματισμό και στην οργάνωση

 • χαμηλή αυτοπεποίθηση και επιθετικότητα λόγω των αποτυχιών στο σχολείο

Από την Έλενα Δημητρίου, Πτυχιούχος Λογοπαθολόγος-Λογοθεραπεύτρια

 

Αφήστε Σχόλιο